Næringslivet stiller opp for OFK

Næringslivet stiller opp for OFK og klubben har i år hentet 2 solide forsterkninger til laget for å møte nivået i 2 divisjon. For å få dette til var vi helt avhengige av hjelp slik at vi fikk jobb og hus  til spillerne.

4.7.2015

Konrad som kom før sesongen fikk jobb hos Høyer Odda og Ktystian som kom nå i sommer har fått jobb hos Røynstrand. En stor takk til entreprenørene som har bidratt med jobb for spillerne våre.

 

Relaterte linker