Daglig leder

Daglig leder

Anne Britt S. Brekke(leder@oddafk.no) - Telefon: 99 24 61 35

...

KONTORTIDER IDRETTENS HUS MANDAG: 11:00 - 19:00 TIRSDAG: 08:30 - 15:00 ONSDAG: 11:00 - 19:00 TORSDAG: NÆRINGSHAGEN FREDAG: 08:30 - 14:00 Tlf: 99 24 61 35